Náměty na hry s hláskami a písmeny

Šeptaná (2+)

Pošeptejte dítěti 3 slova, dítě je nahlas zopakuje. Pošeptá dalšímu dítěti 3 slova a to je nahlas zopakuje. Cílem je zapamatovat si 3 slova, nevykřikovat, chovat se tiše a vytrvat než na něj přijde řada.


Rozvoj slovní zásoby (6+)

K této hře můžete použít naše Kostky s písmeny. 

Dítě a mentor sedí naproti sobě. Jeden z nich hodí kostkou s písmeny. Dítě vymyslí slovo, které začíná na písmeno, které padne na kostce.

Hoď kostkou (2+)

K této hře můžete použít naše Kostky s písmeny. 

1. Hoďte kostkou, kantor vysloví hlásku a dítě ho zopakuje
2. Hoďte kostkou, kantor vysloví hlásku a dítě řekne slovo, které obsahuje tuto hlásku
3. Hoďte kostkou, kantor vysloví hlásku a dítě řekne slovo, které začíná na danou hlásku
4. Hoďte kostkou, kantor vysloví hlásku a dítě řekne slovo, které končí na danou hlásku

Řekni hlásku, napiš písmeno (6+)

K této hře můžete použít naše Kostky s písmeny. 

Kantor hodí kostkou, kantor vysloví písmeno a dítě písmeno napíše.

Kimova hra

K této hře můžete použít naše Kostky s písmeny. 

Dítě hodí kostkou a písmeno, které padne vyhledává ve svém okolí. Např.: předmět začínají na dané písmeno, předmět končící na dané písmeno, napsané slovo v textu.

Vybarvi písmeno v textu

K této hře můžete použít naše Kostky s písmeny. 

Dítě hodí kostkou a písmeno, které padne na kostce dítě vyhledá v textu a všechny tyto písmena vybarví barevně (například zakroužkuje).
Hra rozvíjí zrakovou koncentraci.

Orientace v textu

K této hře můžete použít naše Kostky s písmeny. 

Předčtenářská gramotnost. Dítě vyhledává na jednom řádku textu písmeno, které padne na kostce a určuje zda je písmeno na začátku slova, na konci slova nebo kolikáté je v pořadí.

Copyright © 2022 nakladatelstvi.dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign